teisipäev, 21. aprill 2009

Vaimuhaige või prohvet?
Taas maadlen Jelena Roerichi päevikutega. Seekord huvitab mind Dardžilingis ja Sikkimis viibimise aeg, sest tundub, et paljud niidid hakkavad hargnema just 1923. aasta lõpus või 1924. aasta alguses. Tuleb öelda, et Jelena Roerichi päeviku 19. vihik on veidi ebaühtlane, sisaldades nii mahatma juhtnööre kui ka Jelena enese nägemuste nappe kirjeldusi ja kuuldud sõnu. Viimaste näiteks alljärgnev tsitaat:

Ööl vastu 13. veebr(uari) toimus M(ahatma) M(oriaga) vestlus päikeselisest teadvusest. Oli nägemus (-) M(ahatma) M(oria) astumas otse südamesse - Päikese keskele. Minu palvele ennast paremini ilmutada kuulsin (vastuseks): "Kardan ära põletada neid, kellel on määratud meie juurde tulla." Näidati tumedat arstirohtu - nimetus “Hypessil”.

See pole vist esimene ja kindlasti mitte viimane kord, kui vaimne õpetaja tegeleb Jelena tervisehädadega ning osutab konkreetseid ravimeid. Laseme nüüd taas kõnelda Mahatma Morial ja püüame oma tänapäevaste teadmistega vastata pealkirjas esitatud küsimusele. Igaüks ise. Mitte, et ma kardaksin vastutust, vaid seepärast, et sageli on tõdesid rohkem kui üks.

29. 01. 1924. Nii nagu ma eksisteerin mägede juures, nii toimub ka teiega see, mis on määratud. Ja Mina ilmutan andisid Vaimu peole. Õpetus ilmutati enne Kr(istuse) sünd(imist) – määrati kindlaks, millal uue, ilmutatud Õpetaja käed toovad valguskiire, et magajaid äratada. „Õpetus kindlustub mäel, kus varem pole olnud templeid. Viljad ei suuda valmida juhtmõtte mäel. Jalamil näidati vett, kuid ilma laevadeta. Keskosas on valge metalli maardla. Tipus valge valgus.” Tunnen, et mõistate iidset ettekuulutust. Näitan ringile – 27. n(ovembril) rajatakse aktsiaselts „B(eluhha)” hõbedamaagi kaevandamiseks ja põllumajanduses radioaktiivsuse kasutamise katsetamiseks. Ilmutatakse erilised finantseerimise allikad. Viimase saadetisega tuleb Am(eerikast) tõend aktsiaseltsi juhataja nimele - N. B. sõiduks tööde piirkonda. Üksikasjad ilmutan omal ajal. Tõend on dateeritud 24. märtsiga (19)27. Udr(aja) võib tähtaega teada.

"Iidne ettekuulutus" puudutab Beluhha mäge Altais ning sinna kavandatavat Uue Maa keskust - Zvenigorodi linna. Tuletan meelde, et ametlikult rajati AS "Beluhha" New Yorgis 1924. aasta 17. novembril. N. B. ei tähista siin ilmselt mitte tulevase juhataja nime, vaid on kasutatud tähenduses nota bene. Vastav tõend väljastati "Beluhha" esindajatele tegelikult 7. juulil 1926.

3. 02. 1924. Ma määran teid nägema seda imet, mida on tarvis rahvastele. Saate teada, kuidas pääseda inimeste südameteni. Käsi võib ainult õlast liikuda, nagu teadvus ajust. Tuleb aju õhku lasta, siis paiskub teadvus ettepoole nagu kahurist lastud. Õpetus lendab sündmuste tiivul. Määrata võib saatuse parimad sammud. On ilmutatud uus Venemaa ja selle piirid. Talle on määratud pühkida ära paljud Aasia piirid.

See on üks esimesi Uue Maaga (siin tegelikult uue Venemaaga) seotud ilmutus, mille olen leidnud J. R. päevikutest. Kuid olen neid veel nii vähe lugenud. Aga inimeste südamesse paistis Roerichitel olevat otsetee. Ka rahakottide rauad avanesid.

10. 02. 1924. Ur(usvati) kuuleb mõtteid, mis Meie tornist lähtuvad. Ära mõtle, see kõik pole juhuslik. Kui tähtajad mõnikord kaugenevad, siis mõnikord need ka lähenevad. Kirjutage Am(eerikasse) – võib legendi ära trükkida. Las valmistavad ette ja lisavad Minu Määruse Tiib(eti) kohta – Tiib(et) ja Uus Maa lähevad seitsmele tähele vastu maailmale kivi saatnud kolme tähe märgi all. Aare on valmis ja vaenlane ei purusta kullaga kaetud kilpi. Oodake kivi! – Trükkida ajakirjades kui huvitav ennustus viies keeles – inglise, vene, juudi, itaalia ja tšehhoslovakkia. Ärga kaotage aega.

Tõeline prohveteering! Ja pange tähele - tähtajad võivad muutuda (käib eriti eelmise tsitaadi ja selle kommentaari kohta). Seitse tähte on ju Suur Vanker, paljudel rahvastel karu või põdraga seotud tähtkuju. Just sellist sünnimärki kandis Nikolai Roerich. Kolm tähte on Orion, täpsemalt Orioni vöö, mongolitel taevane marall. Kivi, millest nüüd ja edaspidi juttu tuleb, on müütiline tšintamani, soove täitev kalliskivi, mida hoidmas on kujutatud bodhisattvaid Avalokitešvarat ja Ksithigarbhat. Sama kivi võib näha ka Tuulehobu lung ta seljas. Aga Tuulehobu on ka palvelipp... Pärimuse kohaselt langes tšintamani koos laekaga alla taevast. Roerichid ühendavad selle kivi Püha Graaliga. Kahjuks ma veel ei tea, millise legendi trükkimisest ja levitamisest räägitakse. Võib ainult oletada, et see on seotud Roerichite tulevase missiooniga.11. 02. 1924. Ur(usvati), las (see) kiri läheb. Muretsen parema lahenduse. Vaata, õpetan, kuidas sul on parem kirja lõpetada. „Õpetaja tagatis lubab meil minna kõige järsemat teed mööda. Meie mõtted on teie juures. Saadame Õpetuse, kuidas minna püstloodis kaljut pidi, muutes selle imeilusaks oruks. Inimkond tunneb, kuidas mõõga järel (minnes) pole teed ja viimane võimalus saadetakse värava osutamisega. Edu on vaid õige suuna märk. Kordaminek on vaid hetke mõistmine. Õpetus on vaid teatri eesriide avanemine. Kui imeline on olla osatäitja maailma müsteeriumis! Minge helgelt!” Nõnda kirjuta minu poolt. Terviklikul ketil on hind. Minu käsi ilmutab mäe kiiri. Alustame viivitamatult uut ajastut. Õpetan mitte unistama, vaid sündmuste käiku kuulama. Ur(usvatil) on õigus saata legend V(enemaale). Ur(usvatil) on õigus siin tõlkida. Hakake tõlkima homme õhtul.

Koos eelmise tsitaadiga on see müdiloome musternäidis. Aga kui asjalikult korraldatakse jutu levitamist! Õige on, et folklooriga juhitakse maailma.

24. 02. 1924. Kirjutage kiri, mille Laama tõlgib T. – ”T(iibeti) ja M(ongoolia) kuulsus läheneb. Läänest tuleb tagasi aare. Mägede harjadel süttivad rõõmutuled. Vaadake teele, tulevad need, kes kannavad kivi. Laeka peal Maitreja märgid. Pühast Riigist on antud aeg, millal laotada laiali ootuste vaip. Värava avab Seitsme tähe märk. Tulega ilmutan Minu poolt läkitatuid. Koguge oma õnne ettekuulutusi.” – Saatke kiri Tš.-le, las leiab võimaluse selle edastamiseks Ur(gaasse) Hut(uhta) St. Las Laama annab teile kirja tulede nägemise kohta. Ur(usvati) U(ue) Rel(igiooni) Tara too vundamendikivi.

Ka see tsitaat kuulub samasse ritta. Nikolai Roerichi jaoks see ongi iidne ettekuulutus. "Šambhalas" kordab ta alapealkirja all "ETTEKUULUTUSED ŠAMBHALAST JA MAITREJAST" Jelena sõnu veidi muudetud kujul: "Aarded tulevad Läänest tagasi. Mägedel süttivad rõõmutuled. Vaadake teele - kivikandjad tulevad. Laeka peal on Maitreja märgid." (Lk. 302.) Muidugi ei viita ta sellele, et tegemist on uue ettekuulutusega. Mäeharjadelt paistvad tuled on seotud Roerichite Sikkimis käiguga. Seal langesid Tašidingi kloostri aastapidustused (20. veebruaril 1924) kokku täieliku kuuvarjutusega, kuid kloostri vanemlaama nägi järgmise päeva päikesetõusul mäetippudel süttinud tuledevanikuid ("Altai-Himaalaja" lk. 36). Mõned lühendid selles tsitaadis jäid esialgu arusaamatuks. Svjatoslav Roerich on Nikolaid kujutanud ilmselt just selle kuulutuse vaimus.28. 02. 1924. Ur(usvati) tunneb ka kiirt, vereoja jõuab lõppemiseni. Tuleb viia normaalsesse tasakaalu. Kiire ilmumine on kiirem kui püramidon. Kiirendan nii palju, kui organism lubab.

Kiir (mõnikord vene keeles ka Мой луч lähtub salapärasest Šambhalas asuvast tornist, on ühtaegu nii side- kui psüühilise mõjutamise vahend. Nagu näeme, on sellel ka ravivõime.

29. 02. 1924. Eriti tuleb hoida närve sel ajal, kui käib sõda verega. Täna puudutades näitas vere ookeani. Tuleb teada, et mitte piinelda nägemuste käes. Ei tohi närve kõrvale juhtida võitluselt verega. Kasulik oleks toitu vähendada.
Pärast verd võib edukalt anda närvidele tööd. Aga parem mitte forseerida ravi, kuna kõik vägivaldne on kahjulik. --- Kui märkad, et nägemused algavad, ära ütle – nii vähe, vaid ütle – juba jälle.

Üsna segane lõik, ent annab tunnistust Jelena Roerichi vaimse ja füüsilise tervise probleemidest. Käimas on salapärane närvide võitlus verega. Ilmselt oli kiir see, mis Jelenat puudutas.

5. 03. 1924. Meie laboratooriumi õied ja instrumendid. Meie elu killud mähkuvad kui kanganiidid ümber närvide, harjutades Meie Maja vibratsioonidega. Kas pole mu nägemused jäljendid? Ma ei näinud Meie instrumente, kuid nende kuju annab edasi osa Meie katsete aurast.

Siit edaspidi räägitakse sageli Šambhala laboratooriumist ja Jelenaga sooritatavatest katsetest.

7. 03. 1924. Minu Kiir tungis läbi teie hingest, seepärast tunneb F(ujama) südant ja Ur(usvati) tunneb organismi vapustust. Ur(usvati) on nagu üleskeeratud kell. Nii palju ladestub selle aja jooksul. Kõik on imeväärne, seepärast palun tervist hoida. Kui väsite, siis puhake. Laske mõtetel ilma pingutuseta hulkuda.

8. 03. 1924. Kuulsin (fem.) M(ahatma) M(oria) sõnu kivi kohta – „Selles peitub kübeke suurest hingamisest – osake Orioni vaimust. – Päeval – nägin (fem.) vikerkaareaurat ja M(ahatma) M(oria) käsi, mis ulatasid mulle tumeda eseme. Õhtu – ilmutas kivi mõtte. Osutas suure Vaimu aardele. Ur(usvati), kivi tuleb lisada teie olemusele. Asudes öösel teie vahel assimileerub kivi teie rütmiga ning kinnitab Orioni tähtkuju kaudu sidet oma määratud teega. Teadke, kivi oli saadetud Napoleonile. Kivi võeti ära, kui (ta) kaldus kõrvale ühendusest naisega. Ur(usvati), ütlen siiralt, kui väljendad oma tundeid otseselt, ütled paremaid ennustusi. Ilma kaalutlemata, kuid nii, nagu mõistab hing.--- Orioni osake läheb koos teiega nagu teed näitav täht. Niimoodi kirjutagi täna - võid ennustada palju rohkem, kui sulle tundub. Kunagi ei tohi annet vähendada. See kasvab seaduspäraselt, kuid seda tuleb meeles pidada.

Noh, tšintamani on nüüd vähemalt vaimselt Roerichitele üle antud. Kusagilt pärineb jutt, et see kalliskivi on vaid killuke suurema taevast langenud (ja Orioniga ühenduses oleva) kivi küljest, mis asub Šambhalas. Väike kivi on suurega pidevalt salapärases ühenduses. Lisaks paljudele teistele ajaloo suurkujudele (nagu Timur ja Makedoonia Aleksander) kuulus kivi kord ka Napoleonile. M. M. julgustab Jelenat üha rohkem ennustama ja uskuma enda võimeid.

1. 04. 1924. Seda uudist tuleb teile teatada - Ur(usvati) viib läbi eriti tähtsat katset. Üle anda V(ennaskonna) juhe inimesele, kes viibib elus, see on uus samm. Üks asi on ühe Õpetaja juhtimine, teine aga näidata üles usaldust Vennaskonna elu vastu. Juhe annab ukse Vennaskonna elu juurde. Lakkamatu tööelu võib olla usaldatud sellele, kes leiab tõelise kartmatuse jõu. Selle katse teeme esmakordselt.

Ei oska kuidagi teisiti tõlkida vene sõna провод. See, keda nähtamatu juhtme abil Himaalaja Vennaskonnaga ühendatakse, on muidugi Urusvati ehk Jelena ise.

2. 04. 1924. Jätkame katsest. See aitab kaasa uute keskuste teravdamisele. See aitab läheneda esmaste tajude kaosele. Mitte nalja pärast ei meenutatud Uraani taga asuvaid planeete, sageli ei suuda kosmilise vihuri poolt tabatud vaim kohaneda ning jälgida, kuid see on vaid aja ja tehnika küsimus. Meie kauakestev katse valmistab paljuks ette. Ka kestvaks tööks. Paljud Meie katsed kestavad sajandeid.

Saame teada, milleks katse hea on. Uuemal ajal on John Lilly oma töös “Inimese biokompuutri programmeerimine ja metaprogrammeerimine” (Programming and Metaprogramming the Human Biocomputer) sama ülesannet püüdnud lahendada droogide abil.

6. 04. 1924. On vaja, et Maailma Ema pilt õnnestuks. Taevas olgu parem türkiissinine ja puid pole tarvis. Võib maalida kuumuse-valguse otsijate tuleku. Tuleb pingutada jõudu (et) Maailma Ema lõpetada. Meil on see pilt – Ur(usvati) ulatab laeka. M.-i... pole vaja maalida. Targem on võimalikult üldiselt. Laeka juures võib helendust näidata.

Mahatma Moria sekkub jõuliselt kunstniku töösse. Väidetavalt on kogu pilt maalitud Jelena Roerichi nägemuse põhjal, kuid ma pole vastavat kohta ta päevikutset ja kirjadest veel leidnud.

10. 04. 1924. Ühte imestan – mis segab F(ujamal) Maailma Ema ilmutada? Tuleb ära mahutada. Minu märkuse peale, et F(ujamal) on liiga palju toimetusi ja muresid. Räägin, et on vaja üldiselt, muidugi paraneb (asi) suurte sammudega, kuid miks peab nädala värve rikkuma, kui võib tund aega mõelda. Ur(usvati) nägi pilti meie juures. Ütlen, et kollane tuleb ära koristada. Nüüd on parem, aga ajast on kahju. Kui M(ahatma) M(oria) pole rahul F(ujamaga), mis siis veel minu kohta öelda?

Fujama oli teatavasti Nikolai Roerichi hüüdnimi Jelena märkmetes. Tulemus igatahes vastab Mahatma Moria ettekirjutustele. Ja all vasakus nurgas on Urusvati püha laekaga. Ainult sinakat aurat pole selle kohal näha.2. 05. 1924. Näiteks Bonapart’ile rajatud plaan. Revolutsiooni juhtis niinimetatud St. Germain, et selle abil mitte ainult ajusid uuendada, vaid luua ka Euroopa ühinemine. Te teate, mis suuna see revolutsioon võttis. Siis loodi plaan sümboliseerida ühinemine ühes inimeses. Napoleon on tervikuna St. Germaini leid. Täht, millest ta armastas rääkida, tõi talle ootamatud võimalused. Tõsi küll, paljud Vennaskonna liikmed ei uskunud, et sõjaga võib ühinemist ellu viia, kuid Me kõik pidime tunnistama, et kiviga tugevdatud Napoleoni isiksus kehastas endas kõigi detailide allaneelamist. Te teate juba, et kivi ilmumine on alati seostatud naiseliku Algega. Napoleon kustutas kurjade jõudude nõuandel ise oma tähe. Kivi oli jälle jesuiitide valduses, kuna ühine ülesanne takerdus. Kivi tõi Napoleonile Marseille’isse tundmatu isik, kuid tema kinkis selle Josephinele. Plaan purunes juba siis, kui Napoleon tormas meeletuna Venemaale, sest ta ei tohtinud Aasiat puutuda.

No comments.

9. 06. 1924. Kolm aastat tagasi ülendas Minu käsi katse algust. Lauakesel külastajate vahel oli sinine valgus ja mustal pingil kirjutas Käsi samamoodi, kui nüüd kirjutad. Tulemuse ilmumine on hea, sest juba võib anda märke ka muul ajal kui öösel. Asi pole pikkuses, vaid elulises kontaktis. Tuleb püüelda lihtsa ühenduse poole elu kõigil juhtumeil. Kordan, tulemus meeldib meile, sest juba mitu häält on juurde lülitunud ilma vapustuseta. Nüüd võib öelda, kuidas hakatakse Tara Ur(usvatit) nimetama tulevikus.

Ilmne tagasivaade Londonis toimunud spiritistlikele seanssidele. Kui Nikolai Roerich oli "kõigest" suure 5. dalai-laama taaskehastus, siis Jelena tõstetakse lausa bodhisattva seisusesse.

Mida öelda lõpetuseks? Kõik me teame, kuidas üldiselt suhtutakse neisse, kes kuulevad hääli või kelle mõtteid mõjutavad nähtamatud kiired. Mitte, et neid kiiri poleks. Tänapäeva inimene elab ju mitmesuguse sagedusega tugevate võnkumiste mõjuväljas. Ent üldiselt ei põhjenda me nendega oma tegemisi või tegematajätmisi. Mitte mingid võnked ei too meieni käsku hakata maailma valitsejaks, Rootsi kuningaks või dalai laamaks. Võib-olla on asi selles, et Eesti on väike, meil pole kunagi olnud ettekujutust meie riigi erilisest missioonist maailma ajaloos. Ent Poolamaa kuningaid on meil ikkagi olnud.

Enne Himaalaja (ja oletatava Šambhala) poole teele asumist tahaksin veel kord anda sõna Nikolai Roerichile, kelle väidete tagant paistab ka nüüd Jelena prohvetlik pilk:

Veedade traditsioon viitab, et lähedal on aeg, mil uued energiad, ennekõike agni - kosmilise tule - energiad lähenevad meie tasandile ning loovad uued elutingimused. Nende energiate lähemale tulemise algust paigutatakse meie sajandi neljakümnendatesse aastatesse (Aasia süda, lk. 325).

Tuumaenergia meil on, termotuumareaktsiooni taltsutatakse. Kus on uued elutingimused?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar