pühapäev, 5. aprill 2009

Veel üks retk Roerichitega, mis ei lõpe Lhasas

Nikolai Roerich näitab oma reisipäeviku lõpuosas välja selget pettumist Tiibetis. Maitreja lippu all Ulaanbaatarist teele asunud salka ei võetudki Tiibetis austusavaldustega vastu, vaid tõkestati neil tee Lhasasse ning lasti viis kuud külmetada ja nälgida 4500 meetri kõrgusel Changtangi platool. Seejärel lubati ellujäänutel Tiibetist lahkuda 6000 meetri kõrguste mäekurude kaudu. Seepärast on arusaadav, kui päeviku viimased leheküljed on pühendatud sellele, et näidata, kuidas Tiibet käib alla 13. dalai laama valitsemise ajal. Mõningaid iseloomulikke tsitaate sel teemal esitasin juba varem. Praegu huvitab mind hoopis see, miks asjad läksid nii, nagu nad läksid. Miks vene reisijatel ei lubatud Lhasasse marssida? Mis mängu mängis üks või teine pool. Roerich kirjutab pärast Sikkimisse jõudmist:

„Meie sõbrad Sikkimis räägivad meile, et juba talvel kuulsid nad, et Nagtšu ees seisavad tugevad Vene ratsaväe üksused. Niisugused teated tekitasid palju ärevust. Muide, see oli üks järjekordsetest totratest legendidest meie kohta. Nende aastate jooksul tuli mul olla vahel Prantsuse ja Ameerika kuningas ja Vene korpuse komandör ja kõikide budistide kuningas.“ (Lk. 237.)

Tekib kahtlus, kas ei püüa Roerich pärast oma Suure Plaani läbikukkumist näidata, et mingit plaani polnudki. Et oli lihtsalt õpetlastest koosnev ekspeditsioon, mille eesmärkideks peale puht kunstialaste oli „tutvuda Sise-Aasia muististe olukorraga, vaadelda religiooni tänapäevast seisundit ning kombeid ja märkida suure rahvasterändamise jälgi“, nagu kirjutab Nikolai Roerich laiale avalikkusele mõeldud raamatus „Aasia süda“ (lk. 251). Et see, mis toimus, oli ajaloolis-etnograafiline uurimisretk, mitte religioosne missioon.

Ent kui loeme kasvõi põgusalt Jelena Roerichi tolle perioodi päevikuid, saame asjast hoopis teise pildi. Muidugi, alati võib küsida, kuidas suhtuda neisse n.ö. kõrgemalt poolt tulnud juhtnööridesse, mida Jelena väidetavasti vaid kirja pani ja adressaatidele edastas. Kas pole need lihtsalt haige inimese sonimised? Kas keegi üldse kunagi võttis neid tõsiselt?

Viimasele küsimusele on üsna lihtne vastata. Näiteks 13. septembril 1926 on Jelena Roerich muude suuniste hulgas kirja pannud järgmise: „Võin soovitada maalida mongoolia muuseumi jaoks pannoo „Maitreja ilmumine pilvedes“. Ja 1927. aasta 18. märtsi Ulaanbaatari „Izvestia“ trükib artikli, kus kirjeldatakse maali „Suur Ratsanik“ üle andmist Mongoolia valitsusele. Tõsi küll, see pole soovitatud Maitreja, kuid ühe sarnase Šambhala valitsejat kujutava maali oli kunstnik juba Maitreja tsükliga liitnud. Pildi üleandmise tseremoonial peetud kõne lõpetab Roerich sõnadega: „Levigu meie ühise õpetaja Lenini idee kogu maailmas nagu leek, mida on sellel pildil kujutatud, ning las mehed, kes seda õpetust järgivad, jätkavad oma tööd samasuguse otsustavusega, kui kappab sellel pildil kujutatud Suur Ratsanik.“
Teine näide: 25. juunil 1927 ütleb üleloomulik nõuandja: „Jagage antav kolme raamatu vahel – Ida nõuanded, Püüdluste raamat ja Ääretus.“ 23. juulil ta lisab: „Võib kõik kolm raamatut liita üheks pealkirjaga „Ida hea nõu.“ Sees võib säilitada kolm osa.“ 5. juulil 1927. kirjutab Nikolai Roerich oma päevikus: „Koostatakse kolme uut raamatut.“ (Lk. 218.) Ja need näited on leitud üsna pealiskaudsel materjaliga tutvumisel! Usun, et kui asjasse tõeliselt süveneda, ilmneb, et paljud Roerichi(te) raamatutes olevad read pärinevad otse Jelena nõuandja suust. Vähemalt päevikute 22. vihikus on peaaegu iga päeva sissekannete hulgas jutumärkides lõik või lause, millele eelneb sõna raamat. Näiteks 21. septembril 1926. „Raamat: „ Et mõista tegevuste liikuvust, tuleb basseini pind sogaseks muuta ning jälgida alumiste kihtide liikumatust.““

Mida võib siis leida Jelena Roerichi 1926. ja 1927. aasta päevikutest sellist, mis heidaks valgust sel ajal toimunud sündmustele? Tuleb öelda, et need vihikud erinevad suuresti esimestest päevikutest – teksti on rohkem, see ei meenuta enam luulet, vaid tundub tavalise proosatekstina, ent mõistmist raskendavad sedapuhku paljud lühendid, mida järjekindlalt kasutatakse. Üleloomuliku nõustaja nime neis vihikutes ei avalikustata, kuid kontekst annab mõista, et tegemist on kellegagi, kes kuulub salapärasesse Vennaskonda. Ta jälgib, sooritab vaatlusi ja võib-olla isegi katseid. Talle pole võõras ei keemia, füüsika ega astronoomia. Sageli lõpetab ta oma juhised sõnadega ”lähen torni” või ”tuleb minna torni”. Ja tema kõrval eksisteerib veel keegi Õpetaja. Esitan järgnevalt väikese valiku väljavõtteid päevikute 22. ja 23. vihikust. Lugemise lihtsustamiseks kirjutan lühendid lahti. Kui oskan, siis lisan ka kommentaari.

16.IX 1926. Garanteerin edu. Õpetaja saadab löögi siis, kui tarvis. Minu käsi võib osutada T(iibetit), seepärast seadke tiibetlastega sisse paremad suhted.
18. IX. Naerge totruse üle. Kes julgeb teid pärast Lenini ülistamist süüdistada.

Näeme, et nõuandja julgeb olla arvestavalt küüniline. Lenini ülistamine on vahend selleks, et saavutada tegevusvabadus.

23. IX. Näidake õhust tulnud kirja, mis kutsub üles koos töötama Uue Ilma ja ennustuse loomisel. Näidake, kuidas tajute Maitreja aega. Peab teie siinviibimist kaunistama. Parem mitte äratada tähelepanu. Parem varastest eemale hoida. Parem mõelda T(iibeti)sse minekule, külvanud siin enne suured terad. Parem alustada T(iibeti)st, Šamb(hala) pildist. Nagu Me oleme korduvalt öelnud, lähete vaid Minu nimel. Möire ei kohuta, kui lähete Meie teed mööda.

Kirjutatud tõenäoliselt Ulaanbaataris.

29. IX. Garanteerin edu. Peab keskenduma tiib(et)lastele. Oskus budismi triumfi ilmutada peab teid eristama. Nimelt seda pole keegi veel teinud. Miks mitte varuda endale Venemaalt välispassi. Suvel sõidavad kõik laiali, seepärast parem praegu. Uued inimesed ei pruugi teid teada. Ärasõidu puhuks. Arvan, et tähelepanelikult tuleb koguda kõiki kuuldusi.

Jälle hea näide sellest, kuidas hoolitsetakse ka materiaalsete asjade eest. Miks mitte soetada Vene välispassi, et saaks vajaduse korral sealtkaudu põgeneda. Müstilise Vennaskonna liige on hästi informeeritud isegi vene bürokraatia iseärasustest.16. X. Minu Kiir on väga pahane kodumaa käitumise üle. Otsime uusi võimalusi. Korjame lahinguväljalt relvad kokku. Sõidame hobusekronudega. Seame ennast ise sisse. Vajalik on löök T(iibeti)sse. T(iibeti)st tuleb teha maailma uus faktor. Kodumaal pole jõudu maailmale vastata. Las ütlevad inimeste asemel oma sõna mäed.

Ilmselgelt väljendub siin pettumus Nõukogude Venemaa Aasia-poliitikas. Kahjuks pole selge ajend. Kas oli põhjuseks liiga vähene toetud Roerichite ettevõtmisele või miski muu, tuleb veel välja selgitada.

17. X. Edu tuleb. Sillutame uue tee. Kui kerge oleks kodumaal olnud korraldada asju Aasias! Muidugi, väga palju on käest lastud, kuid sündmused ootavad V(enemaa)d.
24 XI. Nüüd tuleb suunata tähelepanu T(iibeti)le. Näen hästi teie võimalusi T(iibeti)s. Võib anda tõlgi. Kuid ta oskab halvasti v(ene) k(eelt). Mitte väga halvasti.
18. XII Läheme T(iibeti)sse, ainus tee on T(iibet). Kiidan heaks liikumise T(iibeti)sse. Suunake oma mõtted T(iibeti)le. Edu ootab teid T(iibeti)s. Tuleb oodata teateid Tiib(etist).

Järjekindlalt taotakse Tiibeti trummi. Kas oli tarvis vaimu teekonnaks valmistada või oli kõhklusi sihtpunkti osas?

7. I 1927. Minge lõvidena. Purustage takistused. Suunduge läbi vaenlaste hulkade. Osake liigutada rahvaid. Leidke T(iibeti) uus sõna. Näen teed T(iibeti)sse. Näen Meie kohtumist. Näen sõjalist teed. Näen uue ehitaja kangelastegu. Näen juubeldamist T(iibeti)s. Näen võidukat lahingut. Näen eitajate tasumistundi. On tähtsaid uudiseid.

Taas räägitakse sõjalise sekkumise võimalikkusest.

8. I. Maailma raskus süveneb. Uus kokkupõrge on vältimatu. Hiina lõõmab. Ootan uusi teateid. T(iibet) kogub vaikides jõudu. Minge kui lõvid, ees ootab palju lahinguid.
22. I. Peab olema märk D(alai) L(aama) jaoks, tema peal on peamine mõju.

Võib-olla peeti märgi all silmas Roerichi poolt kujundatud „Kõikevõitva Buddha ordenit“. 28. novembril 1926 oli Jelena Roerich tellinud Ameerikast kolm sellist märki (Rosov 2002).
12. II. Minge kui lõvid. Takistused ei kohuta. Tee on kaitstud. Tulen koos teiega, purustan vaenlase liikumised. Minge kui lõvid. Näen seitset T(iibeti)s. Õpetaja käsi teab, kus on maailma mõtted.

Seitse on muidugi ekspeditsiooni või missiooni seitse vene rahvusest liiget.

19. III. Valmistage tee ette. Aeg on end valmis seada. Meie läkitatu saabus Lhasasse. --- Venel(ased) võivad koputada. Soovitan luua vanausulistest Serg(iuse) sotnja. Olgu Minu kujutis D(alai) L(aama) jaoks pandiks. Tuleb siin leida veel üks vanausuliste piltide seast. Korralduse teadaandmine vapustab kas. väga. Osutage D(alai) L(aamal)e selgesti, kuidas on valmis ratsapolk. V(ene) kõrvad võivad kuulda tiibeti armee võimsusest. Soovitan nimetada kas. kalmõkkideks.

Üks võimalus, kust pärinesid kuulujutud Vene ratsaväest – neid levitasid missiooni liikmed ise. Siin räägib nõuandja ratsaväe loomisest ja sellest, kuidas juttudega dalai-laamat hirmutada. Sajaprotsendilise kindlusega ei julge kas. kasakateks pidada. Püha Sergius Radonežist, vene munk, kes elas 14. sajandil, oli Nikolai Roerichi ja tema sõbra Georgi Grebenštšikovi lemmikpühak.

24. IV. Peab minema Tiib(etit) mööda kiirustamata ja saatma kuuldusi budistlikust saatkonnast. Buda lipu all oleva saatkonna ilmumine on esmakordne inimkonna ajaloos. Sellega avate lukud. Maitreja kogukonna nimel tuleb põrmustada väärad Õpetused.

Veelkordne kinnitus sellele, et missiooni edu pidi osaliselt põhinema kuulduste levitamisel.

5. V. Minu käsi tegeleb laimuga, mis pesitseb Lond(onis) Scotl(and) Yardis. Venelasi, kes on Scotland Yardi teenistuses (minu poolt kuuldud vestlused). Vene aristokraadid on sündinud spioonid.
9. Olen öelnud tähtsa teadaande Scotl(and) Yardist. Teie side Vennaskonnaga hirmutab I(nglismaad), kuna te kuulutate seda, millest elab maailm. Pange need teadaanded kuupäevade kaupa kirja, muidu pole pärast võimalik meelde tuletada. Õige on minna vaoshoitult. Muretsege vähem asjade pärast. T(iibeti)s koostame täpse nimekirja lubatavast.

Tõenäoliselt tähendab eelnev lõik, et üht või mitut missioonil osalejat kahtlustati spionaažis inglaste heaks. Huvitav on nõudmine kõik ilmutused täpselt kirja panna, nagu oleks seda hiljem tarvis millegi tõestamiseks.

15. V. Õpetaja käsib minna võimalikult kiiresti. Pärast T(iibeti) piiri võib aeglasemalt.
21. V. Tahan, et võtaksite seda reisi kui imelist sõitu. Kinnitan, mitte väsida ja mitte ärrituda. Võite minna ükskõik kui aeglaselt. Las kuulduste linnud jõuavad teist ette.

Taas kord rõhutatakse kuulduste olulisust.

24. V. Üritage jõuda Lh(asa)sse enne kahekümne esimest sept(embrit), seepärast näete, kui palju aega teil ees on. Hiina käed juba lõppesid, sest Kukunori piirkond on juba Tiib(et).
3. VI. Väikeste ümberjaotajate rakuke, kes ennast kommunistideks nimetab, mõtleb teie peale. Venel(ased) ei suuda mõista teie teed. Ärme ootame neilt seda. Ehitame oma liikumistee nii, et iga faas kujutaks endast legendi. Olete juba inimliku mõistmise alt väljunud.

Ja Nikolai Roerich pahandab hiljem päevikus, et nende kohta räägiti igasuguseid legende!

23. VI. Võib teravalt rõhuda lääne D(alai) L(aama)le. Seni olete ida D(alai) L(aama) pooldajad, kuid Lääne rikkus ja jõud võivad valida oma D(alai) L(aama).

Ühel hetkel soovitas nõuandja koguda andmeid lääne budistide kohta, isegi väga konkreetselt, nii et Ameerikas võiks aidata andmetega see ja Prantsusmaal too ning Saksamaal keegi kolmas. Ilmselt kavatseti andmeid kasutada missiooni kaalukuse suurendamiseks.

27. VII. Nimele Rita Rigden luban lisada Tšomdende. Näidake saatkonna nimekirjas – lääne budistide suursaadik. Ur(usvati) – lääne budistide naiskogukondade esindaja. U(draja) – budismi ja sanskriti suurte teaduste doktor, saatkonna teaduslik sekretär. Doktor – arst-teadlane, Lääne Tantra asjatundja.

Nonii. Veel üks aunimi „suurele õpetajale Roerichile, kes kannab tiitlit Kõikevõitev“. Just sellise nimega tutvustati Nikolai Roerichit 1935. aastal Mongoolias ilmunud biograafias (Rosov 2002). Urusvati on teatavasti Jelena Roerich ise, Udraja aga Juri Roerich. Rita Rigden on Nikolai Roerichi nimi Tiibeti missiooni ajal, hiljem laienes see tervele missioonile (vt Rosov 2002). Nimi viitab seotusele müütiliste Šambhala kuningatega (Rigden).

5. VIII. Luban pidulikult kõigile kuulutada anda, et Meie lennumasin teavitas Taši Laamat teie tulekust ja vajadusest, et Mong(oolia) jaoks oleks eraldi Gegen. Kõik nägid (masinat). Muidugi, teie saite seda teada Šambhalast. Koguge kõik kokku ja öelge. Samuti kutsuda enda juurde Gegen ja anda talle sõrmus tema ja Taši Laama jaoks. Samuti andke talle ennustus ja sada jantšani. Ilmutused võivad teel esineda kõige argisemas vormis. Õpetaja soovitab kõigil omada teravat nägemist ning märgata iga detaili. Pole vaja oodata vikerkaart ja ingleid, aga Šambhala tolm võib paista.

See lõik vajab pikemat kommentaari. 1924. aastal suri Mongoolia peavaimulik 8. Jebtsundamba ehk Bogd Gegen ehk Bogdo-khaan. Mongoolia valitsus keelas tema reinkarnatsiooni otsimise. Seega jäi Mongoolia ilma pealaamata. See on üks aspekt. Teiseks on kummaline lennumasin. Nikolai Roerich kirjutab „Altai-Himaalajas“: „5. august. Midagi väga tähelepanuväärset. Pool üksteist hommikul lendas üle leeri selges sinises taevas erevalge, päikese käes sätendav kerakujuline aparaat. Laagris vaatasid seitse inimest seda ebatavalist nähtust. Suund oli kirdest lõunasse.“ (Lk. 220.) Jantšan oli üks tollastest hiina rahadest. Sõrmuse kohta aga käib võib-olla mõistatuslik lause Roerichi päevikus: „Kahekümne kaheksanda õhtuks ratsutas kohale Tš. mõõga ja sõrmusega.“ (Lk. 219.) Asja uurides selgub, et salapärane Tš. on Tšahenbula ehk polkovnik Nikolai Kordaševski, missiooni relvastatud kaitsesalga juht. See salk ühines Roerichitega 28. juulil 1927. Sõrmus oli nn Allal-Mingi sõrmus, mille ta sai oma vaimselt õpetajalt Nikolai Roerichilt. Ilmselt saadeti (vähemalt mõttes) ka pantšen-laamale märgiks selline Allal-Mingi sõrmus.

24. VIII. Nüüd m(uu). Kui tahate Lh(asani) jõuda, peate täitma Minu käske. Ei tohi öelda sõnu "bolševikud", "Moskva" ja mitte mainida midagi lääne pool Uuraleid. Mitte kanda v(ene) vormimütse, nimetada ennast lääne budistideks. Seitsme päeva pärast kanda lahtirullitud lippu.
26. VIII. Rõõmustasin vormimütside hävitamise üle, lõpetage see homme. Pole kohane kanda Akdordžet sõjaväe vormimütsil. Pimeduse kõrvad sagivad, seepärast ärge rääkige üleliigsetest sõjalistest asjadest. Staabiülem muidugi on seotud U(draja)ga, kuid sõjajutud algavad Lh(asa)s alles pärast Minu Käsku.

Algab "vaimne eraldumine" Venemaast, Venemaa mainimine keelatakse varsti sootuks. Miks? Vastust teab vaid müstiline Õpetaja. Lipu kohta käiv korraldus täideti - Portnjagin kirjutab oma päevikus: "30. august. Täna läksime esimest päeva ameerika lipu all. Meie väikese karavani eesotsas ratsutav laama kandis piigi küljes väikest tähelippu." Mütsidest. Mäletatavasti ehtisid missiooni liikmed ennast juba Ulaanbaataris akdordžega kaunistatud (vormi)mütsidega. Nüüd siis käskis üleloomulik nõuandja need hävitada. Ja hästi tegi, kuigi viitab samas taas sõjale. Tundub, et Jelena Roerich oli väga sõjakas naine.

7. IX. Kiirustame plaaniga kindlustada (sanktsioneerida) teid Himaalajas, et jääda pühade mägede keskele ja valitseda sealt Zv(enigorodi). Veel ei garanteeri, kuid loodan, et plaani selline ülendamine on võimalik. Ütlen õigel ajal. Asjaolude kulgemine võib plaanile anda uued horisondid – Al(tai) kõrgus korvatakse Him(aalaja) kõrgusega. Sealjuures kõlab käsk Him(aalaja)st vääramatult. Zv(enigorodi) asukohta võib külastada liivasid mööda kõndimata. Veel ei garanteeri, kuid Valitsejatel on hea meel lisada plaanile erakordsust. Võib õppida tiib(eti) keelt või saada tõlgi. Kiirustame kohale tooma Belovodjesse valitud venel(asi) ja ameerikl(asi). Võite osata keelt või kasutada Meie tõlki. Vaimu keskus Himaalajas, Valitsuse keskus Al(tai)s. Raskem, kuid kõige ebaharilikum plaani lahendus.

Suur Plaan hakkab hapuks minema. Ilmselt pole Lhasast saabunud teated soodsad, Tiibet ei taha oma heategijaid tunda. Ja juba hakataksegi kõrva sosistama variante võimaliku läbikukkumise puhuks. Uue Maa võimukese hakkab Altaisse nihkuma, kuigi vaimne jääb esialgu Himaalajasse.

11. IX. Käsin, et venel(ased) ei mainiks midagi V(enemaa). kohta. Käsin pidada ennast am(eerika) teenistuses olijaiks.

Ju siis oli niimoodi kasulikum.

24. IX. Nüüd m(uust). Lisage D(alai) L(aama) kingitustele tšekk kahele tuhandele dollarile. Lääs mõistab õpetatust kirjakonksudest, aga mitte puudadest, Am(eerika)s kasutatakse tšekke.
26. IX. Pidage meeles vanal ajal tehtud ettekuulutust: „Uue ajastu aastal tõuseb lossis, kus viibis Õnnistatud Õpetuse Pea, Šambhala lipp ja ustavad Õpetajad ilmutavad seda Šambhala ümber. Nad viivad selle ringiga läbi hukkamõistetud linna, määratud linna aseme ja lõpetavad Maitreja ajastu saabumise ringi pühas linnas.“ – Nüüd teate, miks kandsite Minu kujutist.

Keeruline lugu. Losse, kus viibis Buddha, võib olla õige mitu. Hukka või süüdi mõistetud linn võib olla Lhasa, kuid Lhasa võib sama hästi olla ka püha linn. Määratud linna ase on muidugi tulevase Zvenigorodi paik Beluhha mäe jalamil. Tuleb välja, et Roerichi pikk retk oli ring ümber Šambhala.

22. X. Rääkisin juba uutest teedest Meie juurde ja võin eraldada Tiibeti Meie kaitse alt. Meil on ka teisi võimalusi. Kui võib ära visata tüki kõdu, võib rõõmu tunda uue kivi üle. Just nii hästi korraldubki kõik, et aganad eraldusid teradest.

Oktoobri lõpus algas viis kuud kestnud tiibeti vangipõlv, siin näeme ilmselt reaktsiooni sellele, et missiooni tee tõkestati.

24. X. Kinnitan A. M.-i pidulikult lääne D(alai) L(aamaks), sellega täitub vana ettekuulutus. Nüüd võib Aarde Hoidja ise määrata suhted Tiib(eti) Laamaga või ajutiselt teda tunnistada või alustada iseseisvalt religiooni puhastamist. Samuti teen A. M.-ile ülesandeks välja kuulutada rahuarmastavad A(aasia) R(iigid). Saagu teoks viienda D(alai) L(aama) mõte! D(alai) L(aama) määramine pidi toimuma koha peal Tiib(etis) mitte kaugel Vennaskonna kolmandast tsoonist. Niisiis, tingimused on täidetud. Selles paigas jättis viies D(alai) L(aama) saatjatega hüvasti ning seda hakati nimetama „Valge Tšörten“. Ja see juhtus sel päeval, seepärast peamegi kahekümne neljandat oktoobrit A(asia) R(iikide) päevaks.

Kahtlesin kõvasti, kas A. M. –i taga võiks olla Nikolai Roerich, kuid vist asjata. Akdordže Mahatma. Rosov mõistab asja samuti. Oletan, et viies dalai-laama jättis saatjatega hüvasti siis, kui ta hiina vangipõlve viidi. Aasia riigid dešifreerisin ka õigesti, tore.

29. X. Jaapan on paljus teie sõber, seepärast ärge teda laitke, kuna T(iibeti)s on palju jaapani kõrvu.

Küll on ettenägelik vaim! Roerich hakkabki varsti Jaapani suunas vaatama.

Usun, et toodud näidetest piisab esialgse mulje loomiseks. Raske on pärast kõike loetut uskuda, et Roerichite kuus aastat (1923 -1928, tõsi küll, väikeste haakidega algul Berliini ja Pariisi, seejärel Moskvasse) kestnud reis oli vaid tuntud kunstniku kultuurilooline ekspeditsioon.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar